Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 31

Boże, Ojcze, Stwórco nasz

1
Boże, Ojcze, Stwórco nasz,
przyjmij służby dzieci Twych.
Daj nam ujrzeć swoją twarz
i od pokus obroń złych.
2
Tyś nam Syna swego dał,
aby za nas przelał krew.
Tyś nam ducha łaski zlał,
a więc stajem na Twój zew.
3
Porzucamy ziemski stan,
chcemy znosić wszelki trud,
jak nam kazał Zbawca Pan,
który wiedzie Pański lud.
4
Boże, Ojcze, chwała Ci
za miłości i łask zdrój!
Niech Twa chwała wiecznie brzmi,
o, najlepszy Ojcze mój!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
31

Boże, Ojcze, Stwórco nasz

1
Boże, Ojcze, Stwórco nasz,
przyjmij służby dzieci Twych.
Daj nam ujrzeć swoją twarz
i od pokus obroń złych.
2
Tyś nam Syna swego dał,
aby za nas przelał krew.
Tyś nam ducha łaski zlał,
a więc stajem na Twój zew.
3
Porzucamy ziemski stan,
chcemy znosić wszelki trud,
jak nam kazał Zbawca Pan,
który wiedzie Pański lud.
4
Boże, Ojcze, chwała Ci
za miłości i łask zdrój!
Niech Twa chwała wiecznie brzmi,
o, najlepszy Ojcze mój!
Koniec