Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 307

Bądź wola Twa

1
Bądź wola Twa, o Panie mój,
czy radość zsyłasz, czy też trud.
Z pokorą znosi wszelki znój
oddany Tobie wierny lud.
2
Bądź wola Twa, wołamy w głos,
a choć żyjemy w chwili złej,
nie spadnie z głowy naszej włos,
bo strzeże nas moc woli Twej.
3
I modli się: „Bądź wola Twa”,
kto chce Stworzeniem Nowym być,
a Ojciec nowy umysł da,
pozwoli nową wolą żyć.
4
Bądź wola Twoja, Ojcze nasz,
któryś jest w niebie z Synem swym.
Ty z woli swojej świętej dasz,
że się połączym wkrótce z Nim.
5
Niech imię Twoje święci się,
na wieki niechaj w chwale trwa,
bo już Królestwa bliskie dni,
lecz w każdy czas bądź wola Twa!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
307

Bądź wola Twa

1
Bądź wola Twa, o Panie mój,
czy radość zsyłasz, czy też trud.
Z pokorą znosi wszelki znój
oddany Tobie wierny lud.
2
Bądź wola Twa, wołamy w głos,
a choć żyjemy w chwili złej,
nie spadnie z głowy naszej włos,
bo strzeże nas moc woli Twej.
3
I modli się: „Bądź wola Twa”,
kto chce Stworzeniem Nowym być,
a Ojciec nowy umysł da,
pozwoli nową wolą żyć.
4
Bądź wola Twoja, Ojcze nasz,
któryś jest w niebie z Synem swym.
Ty z woli swojej świętej dasz,
że się połączym wkrótce z Nim.
5
Niech imię Twoje święci się,
na wieki niechaj w chwale trwa,
bo już Królestwa bliskie dni,
lecz w każdy czas bądź wola Twa!
Koniec