Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 306

Obecność Twa

1
Obecność Twa, o Panie nasz,
pozwala nam w ofierze trwać,
bo kiedy Ty nam pomoc dasz,
możemy śmiało Prawdę siać.
2
A choć nam grozi zdradny cios,
choć czyha na nas Prawdy wróg,
my śmiało dziś podnosim głos,
bo z nami jest obecny Wódz.
3
Dziś możem śmiało Prawdę nieść
do braci, co daleko są,
bo wierzym, że radosną wieść
gotowym sercem przyjąć chcą.
4
Błogosław, Panie, zamiar ten,
pielgrzymom w drodze siły daj.
Niech śpieszą poza kraje, hen,
gdzie łaknie Prawdy biedny kraj.
5
Wszak jeszcze tylko kilka chwil,
wędrówki naszej bliski kres.
My przejdziem i tysiące mil,
by Prawdę wnieść w krainę łez.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
306

Obecność Twa

1
Obecność Twa, o Panie nasz,
pozwala nam w ofierze trwać,
bo kiedy Ty nam pomoc dasz,
możemy śmiało Prawdę siać.
2
A choć nam grozi zdradny cios,
choć czyha na nas Prawdy wróg,
my śmiało dziś podnosim głos,
bo z nami jest obecny Wódz.
3
Dziś możem śmiało Prawdę nieść
do braci, co daleko są,
bo wierzym, że radosną wieść
gotowym sercem przyjąć chcą.
4
Błogosław, Panie, zamiar ten,
pielgrzymom w drodze siły daj.
Niech śpieszą poza kraje, hen,
gdzie łaknie Prawdy biedny kraj.
5
Wszak jeszcze tylko kilka chwil,
wędrówki naszej bliski kres.
My przejdziem i tysiące mil,
by Prawdę wnieść w krainę łez.
Koniec