Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 305

Ty zawsze widzisz nas

1
Ty zawsze widzisz nas,
znasz naszych cierpień ból,
Ty nas pocieszasz w każdy czas,
boś Ty miłości Król.
2
Gdy smutek serce gnie,
gdy ciało złamał trud,
do Ciebie serce nasze lgnie,
bo Ty swój zbawisz lud.
3
Uleci smutek hen,
gdy wzmocnisz wiarę nam.
Przemija każdy ból jak sen,
gdy tylko zechcesz sam.
4
Z radością niesiem krzyż,
boś Ty nam kazał nieść,
i dążym śmiało w nieba wyż,
śpiewając Tobie cześć.
5
Przed Tobą schylam się
i biegnę do Twych nóg,
bo Ty z ucisku zbawisz mię
i wskażesz, gdzie jest Bóg.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
305

Ty zawsze widzisz nas

1
Ty zawsze widzisz nas,
znasz naszych cierpień ból,
Ty nas pocieszasz w każdy czas,
boś Ty miłości Król.
2
Gdy smutek serce gnie,
gdy ciało złamał trud,
do Ciebie serce nasze lgnie,
bo Ty swój zbawisz lud.
3
Uleci smutek hen,
gdy wzmocnisz wiarę nam.
Przemija każdy ból jak sen,
gdy tylko zechcesz sam.
4
Z radością niesiem krzyż,
boś Ty nam kazał nieść,
i dążym śmiało w nieba wyż,
śpiewając Tobie cześć.
5
Przed Tobą schylam się
i biegnę do Twych nóg,
bo Ty z ucisku zbawisz mię
i wskażesz, gdzie jest Bóg.
Koniec