Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 304

Ucieczko naszych dusz

1
Ucieczko naszych dusz,
do Ciebie wznoszę się.
Dłoń swoją na mą głowę złóż
i pobłogosław mię.
2
Ucieczko w chwili złej,
Krynico czystych wód!
Nie odwróć się od dziatwy Twej,
dziś błaga Boży lud.
3
Racz siły dodać mi,
bym stoczył dobry bój.
Gdy przyjdą na mnie straszne dni,
racz wspierać, Zbawco mój!
4
Do kogoż biegnąć mam?
Tyś jest ucieczką mą.
Ty jeden mnie obronisz sam
przed wszelką chwilą złą.
5
O, Zbawco, cześć Ci, cześć
za wszystkie łaski Twe!
Dziś trzeba Twoją chwałę wznieść,
bo już czas spełnia się.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
304

Ucieczko naszych dusz

1
Ucieczko naszych dusz,
do Ciebie wznoszę się.
Dłoń swoją na mą głowę złóż
i pobłogosław mię.
2
Ucieczko w chwili złej,
Krynico czystych wód!
Nie odwróć się od dziatwy Twej,
dziś błaga Boży lud.
3
Racz siły dodać mi,
bym stoczył dobry bój.
Gdy przyjdą na mnie straszne dni,
racz wspierać, Zbawco mój!
4
Do kogoż biegnąć mam?
Tyś jest ucieczką mą.
Ty jeden mnie obronisz sam
przed wszelką chwilą złą.
5
O, Zbawco, cześć Ci, cześć
za wszystkie łaski Twe!
Dziś trzeba Twoją chwałę wznieść,
bo już czas spełnia się.
Koniec