Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 303

Chwała Tobie, Chryste, chwała

1
Chwała Tobie, Chryste, chwała
niechaj brzmi po wszystek czas,
żeś za członków swego Ciała
raczył w łasce przyjąć nas.
Refren
Chwała Ci! Chwała, cześć
za Twą krew, za Twój krzyż!
Chwała za Twe zmartwychwstanie.
Krzyż swój, Panie, pragnę nieść.
2
Tyś nas zbawił od zagłady,
odkupiłeś z śmierci złej,
a więc idziem w Twoje ślady,
dążąc do nagrody Twej.
3
Chwała Tobie, Chryste, Panie,
za obecność wtórą Twą.
Wkrótce Twoje królowanie
uraduje duszę mą.
4
Tysiąclecia ranek świta,
już jasności widać brzask.
Króla swego ziemia wita,
pełna świętych Jego łask.
5
Wnet Królestwo Pan założy,
zacznie się najlepszy rząd,
a wraz z Panem Kościół Boży
wniesie zmartwychwstania sąd.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
303

Chwała Tobie, Chryste, chwała

1
Chwała Tobie, Chryste, chwała
niechaj brzmi po wszystek czas,
żeś za członków swego Ciała
raczył w łasce przyjąć nas.
Refren
Chwała Ci! Chwała, cześć
za Twą krew, za Twój krzyż!
Chwała za Twe zmartwychwstanie.
Krzyż swój, Panie, pragnę nieść.
2
Tyś nas zbawił od zagłady,
odkupiłeś z śmierci złej,
a więc idziem w Twoje ślady,
dążąc do nagrody Twej.
3
Chwała Tobie, Chryste, Panie,
za obecność wtórą Twą.
Wkrótce Twoje królowanie
uraduje duszę mą.
4
Tysiąclecia ranek świta,
już jasności widać brzask.
Króla swego ziemia wita,
pełna świętych Jego łask.
5
Wnet Królestwo Pan założy,
zacznie się najlepszy rząd,
a wraz z Panem Kościół Boży
wniesie zmartwychwstania sąd.
Koniec