Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 302

Tyś nam kazał śladem Twoim dążyć

1
Tyś nam kazał śladem Twoim
dążyć do niebiańskich bram,
bądź więc przewodnikiem moim,
prowadź mnie za rękę sam.
[:Słodki Jezu,
w Tobie ja nadzieję mam!:]
2
Jezu, nie szczędź swojej łaski,
dodaj do wytrwania sił.
Chcę oglądać nieba blaski,
chcę, byś mnie pod skrzydła skrył.
[:Błogi Jezu,
pozwól, abym z Tobą żył!:]
3
Nakarm mnie dziś Twoim chlebem,
Słowem Prawdy nakarm mnie.
Pobłogosław mnie Twym niebem,
gdzie wraz z Tobą znajdę się.
[:Drogi Jezu,
modły dziś do Ciebie ślę!:]
4
Lecz miej wzgląd na me słabości,
Twą zasługą okryć chciej.
Dopuść do doskonałości
i do chwały przyjmij swej.
[:Słodki Jezu,
łaskę nieba na mnie zlej!:]
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
302

Tyś nam kazał śladem Twoim dążyć

1
Tyś nam kazał śladem Twoim
dążyć do niebiańskich bram,
bądź więc przewodnikiem moim,
prowadź mnie za rękę sam.
[:Słodki Jezu,
w Tobie ja nadzieję mam!:]
2
Jezu, nie szczędź swojej łaski,
dodaj do wytrwania sił.
Chcę oglądać nieba blaski,
chcę, byś mnie pod skrzydła skrył.
[:Błogi Jezu,
pozwól, abym z Tobą żył!:]
3
Nakarm mnie dziś Twoim chlebem,
Słowem Prawdy nakarm mnie.
Pobłogosław mnie Twym niebem,
gdzie wraz z Tobą znajdę się.
[:Drogi Jezu,
modły dziś do Ciebie ślę!:]
4
Lecz miej wzgląd na me słabości,
Twą zasługą okryć chciej.
Dopuść do doskonałości
i do chwały przyjmij swej.
[:Słodki Jezu,
łaskę nieba na mnie zlej!:]
Koniec