Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 30

Chrystus przyszedł na świat z nieba

1
Chrystus przyszedł na świat z nieba,
już się kończy władza zła,
więc radować się potrzeba,
bo Pan pokój ziemi da.
Refren
Chwała Ci! Chwała Ci,
boś pokoju Książę Ty!
Chwała Ci! Chwała Ci,
boś pokoju Książę Ty!
2
Choć cierpienia Chrystusowe
pełnić do ostatka trza,
wkrótce będziem w ciałach nowych,
co Bóg w zmartwychwstaniu da.
3
Kościół długo tu na ziemi
czekał na przemianę swą,
krzepiąc się Słowy Świętymi
i zwyciężył chwilę złą.
4
Więc gdy Chrystus między nami,
choć nie widzi Go nasz wzrok,
wkrótce razem z aniołami
ujrzym Pana w Boży Rok!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
30

Chrystus przyszedł na świat z nieba

1
Chrystus przyszedł na świat z nieba,
już się kończy władza zła,
więc radować się potrzeba,
bo Pan pokój ziemi da.
Refren
Chwała Ci! Chwała Ci,
boś pokoju Książę Ty!
Chwała Ci! Chwała Ci,
boś pokoju Książę Ty!
2
Choć cierpienia Chrystusowe
pełnić do ostatka trza,
wkrótce będziem w ciałach nowych,
co Bóg w zmartwychwstaniu da.
3
Kościół długo tu na ziemi
czekał na przemianę swą,
krzepiąc się Słowy Świętymi
i zwyciężył chwilę złą.
4
Więc gdy Chrystus między nami,
choć nie widzi Go nasz wzrok,
wkrótce razem z aniołami
ujrzym Pana w Boży Rok!
Koniec