Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 2a

Za przykład biorąc słowa Twe

1
Za przykład biorąc słowa Twe,
w pokorze serce drga,
Twą wolę, Panie, pełnić chce
oddana dusza ma.
2
Tyś Ciało dał za świata grzech,
poniosłeś krzyża ból,
Bóg Cię ożywił po dniach trzech,
byś rządził jako Król.
3
Zapomnieć o tym chce dziś świat,
coś zań przelewał krew,
lecz dla mnie Tyś jak wonny kwiat,
więc staję na Twój zew.
4
Gdy na Cię zwracam źrenic wzrok,
miłością serce tchnie.
Pan niesie światło w nocy mrok.
Ach wybaw Panie mnie!
5
A Twojej łaski złoty zdrój
już spływa w serca sług.
Królestwa wschodzi już dzień Twój,
bo wspomniał na nas Bóg.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
2a

Za przykład biorąc słowa Twe

1
Za przykład biorąc słowa Twe,
w pokorze serce drga,
Twą wolę, Panie, pełnić chce
oddana dusza ma.
2
Tyś Ciało dał za świata grzech,
poniosłeś krzyża ból,
Bóg Cię ożywił po dniach trzech,
byś rządził jako Król.
3
Zapomnieć o tym chce dziś świat,
coś zań przelewał krew,
lecz dla mnie Tyś jak wonny kwiat,
więc staję na Twój zew.
4
Gdy na Cię zwracam źrenic wzrok,
miłością serce tchnie.
Pan niesie światło w nocy mrok.
Ach wybaw Panie mnie!
5
A Twojej łaski złoty zdrój
już spływa w serca sług.
Królestwa wschodzi już dzień Twój,
bo wspomniał na nas Bóg.
Koniec