Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 297

Świat cały zgubiony

1
Świat cały zgubiony przed sobą grób miał
i żywot swój wieczny stracił,
lecz Stwórca w miłości Zbawiciela dał,
co grzech nasz swą krwią zapłacił.
Refren
Przez Niego jesteśmy zbawieni,
a grzechy krew Jego obmyła
i ludzkość przez krew tę odżyła
w jasności Jego promieni.
2
I Jezus na ziemię światłości śle blask,
co wzmacnia umysł i ducha.
Z Jezusa ofiary zdrój płynie nam łask,
gdy człek Słów Jego posłucha.
3
Gdzie Jezus śle światłość, rozprasza się noc,
Prawda jest światłem Jezusa,
a Prawda potężna nad światem ma moc
przez krew ofiary Chrystusa.
4
Już świta na wschodzie jasności tej brzask,
obecny Pan już na świecie.
Wnet ześle na ziemię promienie swych łask,
gdy błyśnie nam Tysiąclecie.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
297

Świat cały zgubiony

1
Świat cały zgubiony przed sobą grób miał
i żywot swój wieczny stracił,
lecz Stwórca w miłości Zbawiciela dał,
co grzech nasz swą krwią zapłacił.
Refren
Przez Niego jesteśmy zbawieni,
a grzechy krew Jego obmyła
i ludzkość przez krew tę odżyła
w jasności Jego promieni.
2
I Jezus na ziemię światłości śle blask,
co wzmacnia umysł i ducha.
Z Jezusa ofiary zdrój płynie nam łask,
gdy człek Słów Jego posłucha.
3
Gdzie Jezus śle światłość, rozprasza się noc,
Prawda jest światłem Jezusa,
a Prawda potężna nad światem ma moc
przez krew ofiary Chrystusa.
4
Już świta na wschodzie jasności tej brzask,
obecny Pan już na świecie.
Wnet ześle na ziemię promienie swych łask,
gdy błyśnie nam Tysiąclecie.
Koniec