Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 294

Bezpieczne ciche miejsce znam

1
Bezpieczne, ciche miejsce znam
pod skrzydłem Boskich łask,
gdzie Bóg ucieczkę daje nam,
nim przyjdzie słońca blask.
2
Ach, jak spokojne miejsce to!
Tam jest nadziei zdrój.
Tam nie dosięgnie żadne zło,
bo tam jest Zbawca mój.
3
Wśród rozhukanych życia burz
do tego miejsca dąż.
Bezpiecznie głowę do snu złóż,
bo Bóg cię widzi wciąż.
4
Bóg zawsze strzeże dzieci swe
jak pasterz owiec swych.
Bezpiecznie nas prowadzić chce
i broni w chwilach złych.
5
Nie lękam się światowych gróźb,
bo ze mną jest mój Bóg.
Wysłucha On pokornych próśb
swych wiernych, świętych sług.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
294

Bezpieczne ciche miejsce znam

1
Bezpieczne, ciche miejsce znam
pod skrzydłem Boskich łask,
gdzie Bóg ucieczkę daje nam,
nim przyjdzie słońca blask.
2
Ach, jak spokojne miejsce to!
Tam jest nadziei zdrój.
Tam nie dosięgnie żadne zło,
bo tam jest Zbawca mój.
3
Wśród rozhukanych życia burz
do tego miejsca dąż.
Bezpiecznie głowę do snu złóż,
bo Bóg cię widzi wciąż.
4
Bóg zawsze strzeże dzieci swe
jak pasterz owiec swych.
Bezpiecznie nas prowadzić chce
i broni w chwilach złych.
5
Nie lękam się światowych gróźb,
bo ze mną jest mój Bóg.
Wysłucha On pokornych próśb
swych wiernych, świętych sług.
Koniec