Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 291

Tam brama jest

1
Tam brama jest, zza której lśni
nadzieja lepszych rzeczy.
Gdy zrzeknę się mych ziemskich dni,
Pan wejść mi nie zaprzeczy.
W miłości swojej Pan mi da,
że się nie zamknie brama ta.
Nie zamknie się, otwarta brama ta!
2
Otwarta jest dla wszystkich tych,
co pragną mieć zbawienie,
co się wyrzekną grzechów swych
i wierzą w odkupienie.
W miłości swojej Pan im da,
że się nie zamknie brama ta.
Nie zamknie się otwarta brama ta!
3
Więc naprzód dążmy w Pana ślad,
by stanąć w czas u bramy,
a jak Pan za nas życie kładł,
tak my za braci damy!
W miłości swojej Pan nam da,
że się nie zamknie brama ta.
Nie zamknie się, otwarta brama ta!
4
A gdy nas wezwie Pańska moc
na łono Abrahama
i gdy nastanie ciemna noc,
wówczas się zamknie brama,
lecz Pan w miłości swojej da,
że nas przepuści brama ta.
Przepuści nas, otwarta brama ta!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
291

Tam brama jest

1
Tam brama jest, zza której lśni
nadzieja lepszych rzeczy.
Gdy zrzeknę się mych ziemskich dni,
Pan wejść mi nie zaprzeczy.
W miłości swojej Pan mi da,
że się nie zamknie brama ta.
Nie zamknie się, otwarta brama ta!
2
Otwarta jest dla wszystkich tych,
co pragną mieć zbawienie,
co się wyrzekną grzechów swych
i wierzą w odkupienie.
W miłości swojej Pan im da,
że się nie zamknie brama ta.
Nie zamknie się otwarta brama ta!
3
Więc naprzód dążmy w Pana ślad,
by stanąć w czas u bramy,
a jak Pan za nas życie kładł,
tak my za braci damy!
W miłości swojej Pan nam da,
że się nie zamknie brama ta.
Nie zamknie się, otwarta brama ta!
4
A gdy nas wezwie Pańska moc
na łono Abrahama
i gdy nastanie ciemna noc,
wówczas się zamknie brama,
lecz Pan w miłości swojej da,
że nas przepuści brama ta.
Przepuści nas, otwarta brama ta!
Koniec