Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 289

Królestwa jasny wschodzi dzień

1
Królestwa jasny wschodzi dzień,
nadchodzi wśród anielskich pień,
spoczynku przyjdzie czas.
Natura głosi Panu cześć.
Radosną nieśmy światu wieść!
Pan w niebo weźmie nas!
2
Już siódma trąba na świat brzmi,
zbawienia zapowiada dni
i zmartwychwstania czas,
więc żywot wieczny da nam Pan,
w nagrodę da nam Boski stan,
spoczniemy z Panem wraz.
3
Jak zapowiedział Chrystus nam,
tak przyszedł dziś na ziemię sam,
naprawić cały świat.
Wnet sprawiedliwy zacznie rząd
i zmartwychwstania będzie sąd
przez błogich tysiąc lat.
4
O, cześć Ci, Zbawco, Królu nasz!
Ty nam koronę w niebie dasz,
nagrodzisz trud i ból.
Na świat wylejesz zdroje łask,
objawisz światu Ojca blask,
boś Ty miłości Król.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
289

Królestwa jasny wschodzi dzień

1
Królestwa jasny wschodzi dzień,
nadchodzi wśród anielskich pień,
spoczynku przyjdzie czas.
Natura głosi Panu cześć.
Radosną nieśmy światu wieść!
Pan w niebo weźmie nas!
2
Już siódma trąba na świat brzmi,
zbawienia zapowiada dni
i zmartwychwstania czas,
więc żywot wieczny da nam Pan,
w nagrodę da nam Boski stan,
spoczniemy z Panem wraz.
3
Jak zapowiedział Chrystus nam,
tak przyszedł dziś na ziemię sam,
naprawić cały świat.
Wnet sprawiedliwy zacznie rząd
i zmartwychwstania będzie sąd
przez błogich tysiąc lat.
4
O, cześć Ci, Zbawco, Królu nasz!
Ty nam koronę w niebie dasz,
nagrodzisz trud i ból.
Na świat wylejesz zdroje łask,
objawisz światu Ojca blask,
boś Ty miłości Król.
Koniec