Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 281

Kościoła Świętą Głową

1
Kościoła Świętą Głową
sam Jezus Chrystus jest,
On dał nam swoje Słowo,
On dał nam ducha chrzest,
i z nieba zszedł na ziemię,
by ducha Prawdy zlać,
by zbawić ludzkie plemię
i żywot wieczny dać.
2
On Królem nad królami,
On Władcą wszystkich ziem,
On będzie rządzić z nami
w Królestwie Bożym swym.
I już się chwila zbliża,
radosna chwila ta,
że przez zasługę krzyża
Pan nam koronę da.
3
O, cześć Ci, Zbawco świata,
za Twą ofiarę, cześć!
Twa krew narody zbrata
i żywot będzie nieść.
Za krwawy pot w Ogrójcu
niech chwała będzie Ci,
gdy nas przedstawisz Ojcu
w Królestwa jasne dni
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
281

Kościoła Świętą Głową

1
Kościoła Świętą Głową
sam Jezus Chrystus jest,
On dał nam swoje Słowo,
On dał nam ducha chrzest,
i z nieba zszedł na ziemię,
by ducha Prawdy zlać,
by zbawić ludzkie plemię
i żywot wieczny dać.
2
On Królem nad królami,
On Władcą wszystkich ziem,
On będzie rządzić z nami
w Królestwie Bożym swym.
I już się chwila zbliża,
radosna chwila ta,
że przez zasługę krzyża
Pan nam koronę da.
3
O, cześć Ci, Zbawco świata,
za Twą ofiarę, cześć!
Twa krew narody zbrata
i żywot będzie nieść.
Za krwawy pot w Ogrójcu
niech chwała będzie Ci,
gdy nas przedstawisz Ojcu
w Królestwa jasne dni
Koniec