Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 280

Kto chce chwalić Pana

1
Kto chce chwalić Pana, kto chce razem z Panem być,
razem z Nim, razem z Nim,
ten niech zaraz z rana zacznie po Bożemu żyć
z bratem swym, z bratem swym.
Niechaj swoje modły przed tron Pański w niebo śle
i niech na świat złudny wcale nie ogląda się.
A kto kocha Pana, ten wraz z Panem umrzeć chce,
razem z Nim, razem z Nim!
2
A więc głoście w świecie, że Królestwa nastał czas,
wielki czas, słuszny czas;
że już Tysiąclecie świta, aby zbawić was,
wszystkich wraz, wszystkich wraz;
że Pan przyszedł z nieba, aby spełnić Boski plan;
że się cieszyć trzeba, bo nastanie lepszy stan;
bo Pan już na świecie, wielki Król i dobry Pan,
zbawi was, zbawi was!
3
Niechaj świat się dowie, że Pan weźmie Kościół swój,
Ciało swe, Ciało swe,
tam, gdzie aniołowie, tam, gdzie gwiazd przeczystych rój;
tak Bóg chce, tak Bóg chce.
Niechaj wie świat cały, jak swych świętych kocha Bóg,
że do swojej chwały weźmie grono wiernych sług,
aby chwałę miały wierne członki Pańskich nóg.
Cieszmy się! Cieszmy się!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
280

Kto chce chwalić Pana

1
Kto chce chwalić Pana, kto chce razem z Panem być,
razem z Nim, razem z Nim,
ten niech zaraz z rana zacznie po Bożemu żyć
z bratem swym, z bratem swym.
Niechaj swoje modły przed tron Pański w niebo śle
i niech na świat złudny wcale nie ogląda się.
A kto kocha Pana, ten wraz z Panem umrzeć chce,
razem z Nim, razem z Nim!
2
A więc głoście w świecie, że Królestwa nastał czas,
wielki czas, słuszny czas;
że już Tysiąclecie świta, aby zbawić was,
wszystkich wraz, wszystkich wraz;
że Pan przyszedł z nieba, aby spełnić Boski plan;
że się cieszyć trzeba, bo nastanie lepszy stan;
bo Pan już na świecie, wielki Król i dobry Pan,
zbawi was, zbawi was!
3
Niechaj świat się dowie, że Pan weźmie Kościół swój,
Ciało swe, Ciało swe,
tam, gdzie aniołowie, tam, gdzie gwiazd przeczystych rój;
tak Bóg chce, tak Bóg chce.
Niechaj wie świat cały, jak swych świętych kocha Bóg,
że do swojej chwały weźmie grono wiernych sług,
aby chwałę miały wierne członki Pańskich nóg.
Cieszmy się! Cieszmy się!
Koniec