Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 28

Czym człowiek, marny pył

1
Czym człowiek, marny pył,
w obliczu Boga jest?
I gdyby nie krwi chrzest,
czy świat by kiedyś żył?
Lecz Jezus za świat życie dał,
by żywot wiecznie trwał.
2
Opuścił Ojca tron
i swój duchowy stan,
i zstąpił z nieba Pan
do naszych niskich stron.
Na krzyżu świętą przelał krew
i zgasił Boski gniew.
3
I hańby gorzkie pił
z kielicha aż do dna,
ach, więcej niż człek zna,
by człowiek zbawion był.
Więc teraz na Jezusa cześć
ja krzyż swój pragnę nieść.
4
Do Pańskich stóp się zbliż
i uznaj Prawdy siew.
Przyjm Jezusową krew
i weźmij na się krzyż.
Pan ci koronę w niebie da,
gdzie żywot w chwale trwa.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
28

Czym człowiek, marny pył

1
Czym człowiek, marny pył,
w obliczu Boga jest?
I gdyby nie krwi chrzest,
czy świat by kiedyś żył?
Lecz Jezus za świat życie dał,
by żywot wiecznie trwał.
2
Opuścił Ojca tron
i swój duchowy stan,
i zstąpił z nieba Pan
do naszych niskich stron.
Na krzyżu świętą przelał krew
i zgasił Boski gniew.
3
I hańby gorzkie pił
z kielicha aż do dna,
ach, więcej niż człek zna,
by człowiek zbawion był.
Więc teraz na Jezusa cześć
ja krzyż swój pragnę nieść.
4
Do Pańskich stóp się zbliż
i uznaj Prawdy siew.
Przyjm Jezusową krew
i weźmij na się krzyż.
Pan ci koronę w niebie da,
gdzie żywot w chwale trwa.
Koniec