Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 278

Imię Jezus w każdej dobie

1
Imię Jezus w każdej dobie
mą ucieczką, myślą mą.
Gdym w strapieniu lub w żałobie,
poratuje w chwilę złą.
Refren
Drogie jest imię to
i nadzieja ziemi w nim.
Drogie jest imię to,
dzięki za nie Panu ślę.
2
Bo przez święte Jego imię
świat zbawienie zyskał sam.
Dzieło krzyża przeolbrzymie
otworzyło niebo nam.
3
Imię Jezus to skarb nieba,
to cudowny rajski kwiat.
W tym imieniu ufać trzeba,
w nim jest szczęście przyszłych lat.
4
Zbawco świata! Królu chwały!
Imię Twe jak słońce lśni.
Wkrótce ziemia i świat cały
hołd wdzięczności odda Ci.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
278

Imię Jezus w każdej dobie

1
Imię Jezus w każdej dobie
mą ucieczką, myślą mą.
Gdym w strapieniu lub w żałobie,
poratuje w chwilę złą.
Refren
Drogie jest imię to
i nadzieja ziemi w nim.
Drogie jest imię to,
dzięki za nie Panu ślę.
2
Bo przez święte Jego imię
świat zbawienie zyskał sam.
Dzieło krzyża przeolbrzymie
otworzyło niebo nam.
3
Imię Jezus to skarb nieba,
to cudowny rajski kwiat.
W tym imieniu ufać trzeba,
w nim jest szczęście przyszłych lat.
4
Zbawco świata! Królu chwały!
Imię Twe jak słońce lśni.
Wkrótce ziemia i świat cały
hołd wdzięczności odda Ci.
Koniec