Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 275

O, jakże mile, Panie nasz

1
O, jakże mile, Panie nasz,
zanosić śpiew na chwałę Twą.
Ty dla nas zawsze miłość masz,
więc serca nasze wiarą tchną.
2
Pieśń na Twą chwałę daje nam
otuchę na najbliższe dni,
a Tyś powiedział, Panie, sam,
że pieśni wiernych miłe Ci.
3
Więc niechaj leci pieśni ton
aż tam, gdzie błyszczy gwiazd Twych rój.
Aż do niebiańskich górnych stron
dziś śpiewa wdzięcznie ludek Twój.
4
Niech chwała Panu wiecznie brzmi,
niech wszystko śpiewa na Twą cześć,
bo dziś Królestwa wschodzą dni,
więc trzeba chwałę Panu wznieść.
5
Król jest obecny pośród nas,
naprawić przyszedł cały świat.
Dziś Tysiąclecia nadszedł czas,
by zmazać grzechu wszelki ślad.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
275

O, jakże mile, Panie nasz

1
O, jakże mile, Panie nasz,
zanosić śpiew na chwałę Twą.
Ty dla nas zawsze miłość masz,
więc serca nasze wiarą tchną.
2
Pieśń na Twą chwałę daje nam
otuchę na najbliższe dni,
a Tyś powiedział, Panie, sam,
że pieśni wiernych miłe Ci.
3
Więc niechaj leci pieśni ton
aż tam, gdzie błyszczy gwiazd Twych rój.
Aż do niebiańskich górnych stron
dziś śpiewa wdzięcznie ludek Twój.
4
Niech chwała Panu wiecznie brzmi,
niech wszystko śpiewa na Twą cześć,
bo dziś Królestwa wschodzą dni,
więc trzeba chwałę Panu wznieść.
5
Król jest obecny pośród nas,
naprawić przyszedł cały świat.
Dziś Tysiąclecia nadszedł czas,
by zmazać grzechu wszelki ślad.
Koniec