Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 273

Ja jedną Prawdę tylko znam

1
Ja jedną Prawdę tylko znam,
ten apostolskiej Prawdy siew,
że Zbawiciela Bóg dał nam,
co świat odkupił przez swą krew.
2
Ta Prawda słońcem moich dni,
nadzieją wszystkich myśli mych,
bo w niej obiecał Chrystus mi,
że przyjdzie koniec rządów złych.
3
Zakwitnie rajem ziemski łan,
nastanie koniec kłótni, zwad,
bo rządy obejmuje Pan,
Królestwa zaprowadza ład.
4
Ta Prawda niesie pociech sto,
sprawiedliwości niesie blask.
Wytraci z ziemi śmierć i zło,
na świat wyleje zdroje łask.
5
Lecz skarb największy w Prawdzie tej
dla tych pokornych Pańskich sług,
co żywot niosą w służbie swej,
bo ich za synów przyjął Bóg.
6
Nam Prawda ta dodaje sił,
pozwala znosić wszelki trud,
bo że na ziemi w Prawdzie żył,
do nieba pójdzie Pański lud.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
273

Ja jedną Prawdę tylko znam

1
Ja jedną Prawdę tylko znam,
ten apostolskiej Prawdy siew,
że Zbawiciela Bóg dał nam,
co świat odkupił przez swą krew.
2
Ta Prawda słońcem moich dni,
nadzieją wszystkich myśli mych,
bo w niej obiecał Chrystus mi,
że przyjdzie koniec rządów złych.
3
Zakwitnie rajem ziemski łan,
nastanie koniec kłótni, zwad,
bo rządy obejmuje Pan,
Królestwa zaprowadza ład.
4
Ta Prawda niesie pociech sto,
sprawiedliwości niesie blask.
Wytraci z ziemi śmierć i zło,
na świat wyleje zdroje łask.
5
Lecz skarb największy w Prawdzie tej
dla tych pokornych Pańskich sług,
co żywot niosą w służbie swej,
bo ich za synów przyjął Bóg.
6
Nam Prawda ta dodaje sił,
pozwala znosić wszelki trud,
bo że na ziemi w Prawdzie żył,
do nieba pójdzie Pański lud.
Koniec