Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 272

Do boju w imię krzyża

1
Do boju w imię krzyża, zastępy Pańskich sług!
Choć świat was dziś poniża, wywyższy wkrótce Bóg.
I niech na siebie włożą, by odpór dać w dzień zły,
zupełną zbroję Bożą; w niej ufność miejcie wy.
2
Przepaszcie wasze biodra w potężnej Prawdy pas,
a Pańska ręka szczodra napełni męstwem was.
Na piersi pancerz trzeba sprawiedliwości wdziać,
bo ona płynie z nieba, pozwoli w walce stać.
3
I wziąwszy tarczę wiary, żołnierze, śpieszcie w bój!
Wnet zginie świat zły, stary, przeminie trud i znój.
Przyłbicę też zbawienia i ducha weźcie miecz,
a wrogi odkupienia przed wami pierzchną precz.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
272

Do boju w imię krzyża

1
Do boju w imię krzyża, zastępy Pańskich sług!
Choć świat was dziś poniża, wywyższy wkrótce Bóg.
I niech na siebie włożą, by odpór dać w dzień zły,
zupełną zbroję Bożą; w niej ufność miejcie wy.
2
Przepaszcie wasze biodra w potężnej Prawdy pas,
a Pańska ręka szczodra napełni męstwem was.
Na piersi pancerz trzeba sprawiedliwości wdziać,
bo ona płynie z nieba, pozwoli w walce stać.
3
I wziąwszy tarczę wiary, żołnierze, śpieszcie w bój!
Wnet zginie świat zły, stary, przeminie trud i znój.
Przyłbicę też zbawienia i ducha weźcie miecz,
a wrogi odkupienia przed wami pierzchną precz.
Koniec