Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 271

Niedługo już przeminie

1
Niedługo już, niedługo już
przeminie życie trosk i burz,
i nowe życie zacznie się
dla tego, który wiarą tchnie.
2
Kto ugruntował wiarę swą
na Prawdzie, że Pan zbawił krwią,
kto w służbie Pana wierny był,
ten wiecznie będzie w niebie żył.
3
Kto udręczenia przeszedł stan
i cierpi tak, jak cierpiał Pan,
ten niech nadzieję w sercu ma,
bo mu koronę Chrystus da.
4
Ludzkości! W te Królestwa dni
poprawę Pan zapewni ci,
bo kiedy poznasz Pańską moc,
do światła przyjdziesz, zniknie noc.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
271

Niedługo już przeminie

1
Niedługo już, niedługo już
przeminie życie trosk i burz,
i nowe życie zacznie się
dla tego, który wiarą tchnie.
2
Kto ugruntował wiarę swą
na Prawdzie, że Pan zbawił krwią,
kto w służbie Pana wierny był,
ten wiecznie będzie w niebie żył.
3
Kto udręczenia przeszedł stan
i cierpi tak, jak cierpiał Pan,
ten niech nadzieję w sercu ma,
bo mu koronę Chrystus da.
4
Ludzkości! W te Królestwa dni
poprawę Pan zapewni ci,
bo kiedy poznasz Pańską moc,
do światła przyjdziesz, zniknie noc.
Koniec