Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 27

Dzieci, Ojciec wzywa was

1
Dzieci, Ojciec wzywa was,
chwałą was obdarzyć chce,
bo już przyszedł słuszny czas,
już Królestwo zbliża się.
2
Obietnica, którą Pan
dał dla wiernych swoich sług,
uszczęśliwia ziemski łan.
Już obecny Zbawca Pan.
3
Dzieci, w niebo wznieście wzrok,
tam, skąd spływa słońca blask,
bo dziś świta Pański Rok,
czas radości i czas łask.
4
Wnet przeminie znój i trud,
skończy się cierpienia ból.
Ujrzy Zbawcę Pański lud,
przyjmie nas do nieba Król.
5
Dzieci Boże, wznieście śpiew,
niechaj leci pieśni ton.
Przez Jezusa świętą krew
wejdziem do niebiańskich stron.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
27

Dzieci, Ojciec wzywa was

1
Dzieci, Ojciec wzywa was,
chwałą was obdarzyć chce,
bo już przyszedł słuszny czas,
już Królestwo zbliża się.
2
Obietnica, którą Pan
dał dla wiernych swoich sług,
uszczęśliwia ziemski łan.
Już obecny Zbawca Pan.
3
Dzieci, w niebo wznieście wzrok,
tam, skąd spływa słońca blask,
bo dziś świta Pański Rok,
czas radości i czas łask.
4
Wnet przeminie znój i trud,
skończy się cierpienia ból.
Ujrzy Zbawcę Pański lud,
przyjmie nas do nieba Król.
5
Dzieci Boże, wznieście śpiew,
niechaj leci pieśni ton.
Przez Jezusa świętą krew
wejdziem do niebiańskich stron.
Koniec