Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 269

Wkrótce głosy całej ziemi

1
Wkrótce głosy całej ziemi
wzniosą świętej pieśni ton.
Mesjasz z wybrańcami swymi
wstąpi na królewski tron.
Chwała Panu, Zbawcy świata,
cześć i chwała ze wszech stron!
Refren
Alleluja! Alleluja!
Alleluja! Amen.
2
Świat się stroi w nowe szaty,
ścichnął odgłos groźnych fal.
Już na puszczy kwitną kwiaty,
echo niesie pieśń tę w dal.
Chwała Panu, co świat zbrata!
Sercem wdzięcznym Pana chwal.
3
A przed Zbawcą Kościół Boży
czeka na królewski rząd,
aż Pan tym koronę włoży,
co zwycięsko wyszli stąd.
Chwała Panu, Barankowi,
który zmazał grzechu błąd!
4
Już nadzieje wypełnione,
Syon Boski zyska stan.
Ciało Pańskie uwielbione
do swej chwały przyjmie Pan.
Chwała Panu i Królowi,
co wykonał Boski plan!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
269

Wkrótce głosy całej ziemi

1
Wkrótce głosy całej ziemi
wzniosą świętej pieśni ton.
Mesjasz z wybrańcami swymi
wstąpi na królewski tron.
Chwała Panu, Zbawcy świata,
cześć i chwała ze wszech stron!
Refren
Alleluja! Alleluja!
Alleluja! Amen.
2
Świat się stroi w nowe szaty,
ścichnął odgłos groźnych fal.
Już na puszczy kwitną kwiaty,
echo niesie pieśń tę w dal.
Chwała Panu, co świat zbrata!
Sercem wdzięcznym Pana chwal.
3
A przed Zbawcą Kościół Boży
czeka na królewski rząd,
aż Pan tym koronę włoży,
co zwycięsko wyszli stąd.
Chwała Panu, Barankowi,
który zmazał grzechu błąd!
4
Już nadzieje wypełnione,
Syon Boski zyska stan.
Ciało Pańskie uwielbione
do swej chwały przyjmie Pan.
Chwała Panu i Królowi,
co wykonał Boski plan!
Koniec