Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 268

Wnet pozna Pana cały świat

1
Wnet pozna Pana cały świat,
Królowi odda cześć
i dążyć będzie tysiąc lat,
by się podźwignąć z grzechu
i do Ojca wznieść.
2
Gdy zmarli wstaną z grobów swych,
wnet się rozejdzie wieść,
że Pan do życia wzbudził ich
i cała ludzkość świata
Panu odda cześć.
3
I cały świat wnet pozna to,
że w Panu życia treść.
Przeminie śmierć i zniknie zło,
bo ludzkość naprawiona
Panu odda cześć.
4
A ponad światem Pańska dłoń
zdrój łaski będzie nieść,
a ludzkość kornie schyli skroń
i, modląc się z wdzięcznością,
odda Panu cześć.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
268

Wnet pozna Pana cały świat

1
Wnet pozna Pana cały świat,
Królowi odda cześć
i dążyć będzie tysiąc lat,
by się podźwignąć z grzechu
i do Ojca wznieść.
2
Gdy zmarli wstaną z grobów swych,
wnet się rozejdzie wieść,
że Pan do życia wzbudził ich
i cała ludzkość świata
Panu odda cześć.
3
I cały świat wnet pozna to,
że w Panu życia treść.
Przeminie śmierć i zniknie zło,
bo ludzkość naprawiona
Panu odda cześć.
4
A ponad światem Pańska dłoń
zdrój łaski będzie nieść,
a ludzkość kornie schyli skroń
i, modląc się z wdzięcznością,
odda Panu cześć.
Koniec