Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 267

Niech życie nasze wiarą tchnie

1
Niech życie nasze wiarą tchnie,
uczynki niech świętością lśnią,
bo tylko ten się świętym zwie,
kto wiernie spełnia służbę swą.
2
Nadzieja też z miłością wraz
niech krzepi nasze ziemskie dni,
niech utrzymuje w zgodzie nas,
niech wiara nasza w krzyżu tkwi.
3
Daleki od nas będzie grzech,
gdy w imię Pańskie zejdziem się,
bo gdzie nas będzie dwóch lub trzech
tam Jezus łaskę swoją śle.
4
Więc razem, bracia, łączmy zbór
i razem nieśmy Prawdy siew.
Połączmy głosy w jeden chór
i zgodny Panu wznieśmy śpiew.
5
Niech śpiew nasz leci aż przed tron,
niech leci ponad ziemski łan,
a gdy dosięgnie nieba stron,
śpiew nasz łaskawie przyjmie Pan.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
267

Niech życie nasze wiarą tchnie

1
Niech życie nasze wiarą tchnie,
uczynki niech świętością lśnią,
bo tylko ten się świętym zwie,
kto wiernie spełnia służbę swą.
2
Nadzieja też z miłością wraz
niech krzepi nasze ziemskie dni,
niech utrzymuje w zgodzie nas,
niech wiara nasza w krzyżu tkwi.
3
Daleki od nas będzie grzech,
gdy w imię Pańskie zejdziem się,
bo gdzie nas będzie dwóch lub trzech
tam Jezus łaskę swoją śle.
4
Więc razem, bracia, łączmy zbór
i razem nieśmy Prawdy siew.
Połączmy głosy w jeden chór
i zgodny Panu wznieśmy śpiew.
5
Niech śpiew nasz leci aż przed tron,
niech leci ponad ziemski łan,
a gdy dosięgnie nieba stron,
śpiew nasz łaskawie przyjmie Pan.
Koniec