Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 266

Gdy Pan wypowie: Wstań!

1
Gdy Pan wypowie: „Wstań!”,
opuści ludzkość grób
i złoży z serc swych wdzięczną dań
u Chrystusowych stóp.
2
Bo Chrystusowy głos
ma w sobie zbawczą moc.
Naprawi nędzny świata los,
odwróci śmierci noc.
3
Już przyszła chwila ta,
już jest obecny Pan.
Wnet zmartwychwstanie Pan nam da
i da nam Boski stan.
4
Więc póki jeszcze czas,
spełniajmy pracę swą,
bo wkrótce noc otoczy nas
w ostatnią chwilę złą.
5
Lecz komu droga krew,
kto w Panu ufność ma,
ten nie doświadczy, co to gniew,
bo Pan mu niebo da.
6
Do górnych weźmie stron,
obroni w chwili złej,
posadzi na niebiański tron,
uwielbi w chwale swej.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
266

Gdy Pan wypowie: Wstań!

1
Gdy Pan wypowie: „Wstań!”,
opuści ludzkość grób
i złoży z serc swych wdzięczną dań
u Chrystusowych stóp.
2
Bo Chrystusowy głos
ma w sobie zbawczą moc.
Naprawi nędzny świata los,
odwróci śmierci noc.
3
Już przyszła chwila ta,
już jest obecny Pan.
Wnet zmartwychwstanie Pan nam da
i da nam Boski stan.
4
Więc póki jeszcze czas,
spełniajmy pracę swą,
bo wkrótce noc otoczy nas
w ostatnią chwilę złą.
5
Lecz komu droga krew,
kto w Panu ufność ma,
ten nie doświadczy, co to gniew,
bo Pan mu niebo da.
6
Do górnych weźmie stron,
obroni w chwili złej,
posadzi na niebiański tron,
uwielbi w chwale swej.
Koniec