Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 26

Przez Twą krew

1
Przez Twą krew i przez Twój krzyż,
Panie, nas do Ojca zbliż!
Przez ofiary Twojej znój
racz mnie przyjąć, Zbawco mój.
Panie, łaskę swoją daj,
weź mnie tam, gdzie wieczny raj.
2
Porzuciłem ziemski świat,
dążę tam gdzie Twój jest ślad
i cierpliwie znoszę znój,
jak Tyś kazał, Panie mój.
Wierzę, że mi łaskę dasz
i dasz ujrzeć swoją twarz!
3
Wierzę w Twoją świętą krew,
niosę Twojej Prawdy siew
i za wiarę życie dam,
byle dojść do nieba bram.
Tylko dodaj, Panie, sił,
abym zawsze wiernym był.
4
Niech się pełni wola Twa,
niech Twa chwała wiecznie trwa.
Chwała Ci po wieczne dni!
Imię Twoje blaskiem lśni.
Ciebie tylko pragnę znać.
Panie, racz koronę dać!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
26

Przez Twą krew

1
Przez Twą krew i przez Twój krzyż,
Panie, nas do Ojca zbliż!
Przez ofiary Twojej znój
racz mnie przyjąć, Zbawco mój.
Panie, łaskę swoją daj,
weź mnie tam, gdzie wieczny raj.
2
Porzuciłem ziemski świat,
dążę tam gdzie Twój jest ślad
i cierpliwie znoszę znój,
jak Tyś kazał, Panie mój.
Wierzę, że mi łaskę dasz
i dasz ujrzeć swoją twarz!
3
Wierzę w Twoją świętą krew,
niosę Twojej Prawdy siew
i za wiarę życie dam,
byle dojść do nieba bram.
Tylko dodaj, Panie, sił,
abym zawsze wiernym był.
4
Niech się pełni wola Twa,
niech Twa chwała wiecznie trwa.
Chwała Ci po wieczne dni!
Imię Twoje blaskiem lśni.
Ciebie tylko pragnę znać.
Panie, racz koronę dać!
Koniec