Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 257

Błogi Jezu, dusz pasterzu

1
Błogi Jezu, dusz pasterzu, prowadź ku wieczności nas
i utwierdzaj nas w przymierzu, kiedy przyjdzie próby czas.
Błogi Jezu, przez śmierć swoją Tyś nas kupił przez swą krew
i przez wielką miłość Twoją przebłagałeś Boży gniew.
2
Jezu, myśmy Twoje owce, Tyś Pasterzem owiec swych.
Nie daj zbłądzić na manowce i od wilków ochroń złych.
Na kwiecistych łąk kobiercu paś owieczki wierne swe.
Mając czystą wiarę w sercu, trzódka Ciebie słuchać chce.
3
A w modlitwie i w pokorze u Jezusa leżąc stóp,
stadko Pańskie ufać może, że zwycięsko wyjdzie z prób.
Pamiętajmy o przymierzu, by w ofierze życie nieść.
Błogi Jezu! dusz pasterzu! Chwała Tobie, chwała cześć!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
257

Błogi Jezu, dusz pasterzu

1
Błogi Jezu, dusz pasterzu, prowadź ku wieczności nas
i utwierdzaj nas w przymierzu, kiedy przyjdzie próby czas.
Błogi Jezu, przez śmierć swoją Tyś nas kupił przez swą krew
i przez wielką miłość Twoją przebłagałeś Boży gniew.
2
Jezu, myśmy Twoje owce, Tyś Pasterzem owiec swych.
Nie daj zbłądzić na manowce i od wilków ochroń złych.
Na kwiecistych łąk kobiercu paś owieczki wierne swe.
Mając czystą wiarę w sercu, trzódka Ciebie słuchać chce.
3
A w modlitwie i w pokorze u Jezusa leżąc stóp,
stadko Pańskie ufać może, że zwycięsko wyjdzie z prób.
Pamiętajmy o przymierzu, by w ofierze życie nieść.
Błogi Jezu! dusz pasterzu! Chwała Tobie, chwała cześć!
Koniec