Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 255

Radosna dziś nowina brzmi

1
Radosna dziś nowina brzmi,
już wschodzi Słońca blask.
[:Zbawienia znak w promieniach lśni,
zwiastuje Dawcę łask.:]
2
Proroczy się wypełnia czas,
już ginie stary świat,
[:a wielki Zbawca pośród nas
ma rządzić tysiąc lat.:]
3
Ach, jak radosna chwila ta,
Król z nieba zstąpił nam!
[:Królestwo zaprowadzić ma,
jak przepowiedział sam.:]
4
Ach, co za szczęsny, błogi los,
ile nadziei stąd,
[:bo wnet zawoła Pański głos
na zmartwychwstania sąd!:]
5
A kto przy Panu wiernie stał,
ten pierwej wzbudzon jest
[:i uczestnictwo Pańskich chwał
przez ducha weźmie chrzest.:]
6
Więc nieśmy światu cudną wieść,
że się wypełnia plan.
[:Oddajmy Zbawcy chwałę, cześć,
bo On największy Pan.:]
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
255

Radosna dziś nowina brzmi

1
Radosna dziś nowina brzmi,
już wschodzi Słońca blask.
[:Zbawienia znak w promieniach lśni,
zwiastuje Dawcę łask.:]
2
Proroczy się wypełnia czas,
już ginie stary świat,
[:a wielki Zbawca pośród nas
ma rządzić tysiąc lat.:]
3
Ach, jak radosna chwila ta,
Król z nieba zstąpił nam!
[:Królestwo zaprowadzić ma,
jak przepowiedział sam.:]
4
Ach, co za szczęsny, błogi los,
ile nadziei stąd,
[:bo wnet zawoła Pański głos
na zmartwychwstania sąd!:]
5
A kto przy Panu wiernie stał,
ten pierwej wzbudzon jest
[:i uczestnictwo Pańskich chwał
przez ducha weźmie chrzest.:]
6
Więc nieśmy światu cudną wieść,
że się wypełnia plan.
[:Oddajmy Zbawcy chwałę, cześć,
bo On największy Pan.:]
Koniec