Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 251

Na opoce wieków

1
Na opoce wieków tam
Kościół Chrystusowy wzrósł
i nakazał Zbawca sam,
by ten Kościół światło niósł
i oświecał ziemski krąg
światłem Prawdy z Świętych Ksiąg.
2
Ta opoka wieków trwa
niewzruszona w mocy swej,
i nie zwalczy siła zła,
śmierć i grzech opoki tej.
Tą opoką Chrystus sam,
łaskę swoją daje nam.
3
A gdy umrze dusza ma,
ciało w ziemski pójdzie pył,
skryje mnie opoka ta,
abym w Panu wiecznie żył.
Przez krew świętą z swoich ran
grzechy moje zmazał Pan.
4
W tej opoce wieków trwać
pragnę, póki życie me.
Stwórco, racz spoczynek dać,
przyjmij wierne dziecię Twe.
Przez zasługę Pańskiej krwi
chwały nieba udziel mi.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
251

Na opoce wieków

1
Na opoce wieków tam
Kościół Chrystusowy wzrósł
i nakazał Zbawca sam,
by ten Kościół światło niósł
i oświecał ziemski krąg
światłem Prawdy z Świętych Ksiąg.
2
Ta opoka wieków trwa
niewzruszona w mocy swej,
i nie zwalczy siła zła,
śmierć i grzech opoki tej.
Tą opoką Chrystus sam,
łaskę swoją daje nam.
3
A gdy umrze dusza ma,
ciało w ziemski pójdzie pył,
skryje mnie opoka ta,
abym w Panu wiecznie żył.
Przez krew świętą z swoich ran
grzechy moje zmazał Pan.
4
W tej opoce wieków trwać
pragnę, póki życie me.
Stwórco, racz spoczynek dać,
przyjmij wierne dziecię Twe.
Przez zasługę Pańskiej krwi
chwały nieba udziel mi.
Koniec