Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 25

Syoński ludu, z prochu wstań2

1
Syoński ludu, z prochu wstań
i otrzyj z oczu łzy!
Przygotuj twemu Panu dań.
Dziś spełnią się twe sny.
2
Bo już na ziemski zstąpił łan
Zbawiciel twój i Król.
Już czeka na cię Boski stan,
przeminie smutek, ból.
3
Już pierzcha czarnej nocy cień,
już widać słońca blask:
to Tysiąclecia wschodzi dzień,
dzień to syońskich łask.
4
Więc radość bije ze wszech stron:
Królestwa nadszedł czas.
Dziś Mesjasz swój zajmuje tron
i w niebo wzywa nas.
5
W modlitwie kornie chylmy skroń
i chwalmy pieśnią Go,
bo wnet świat dźwignie Jego dłoń,
przeminie śmierć i zło.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
25

Syoński ludu, z prochu wstań2

1
Syoński ludu, z prochu wstań
i otrzyj z oczu łzy!
Przygotuj twemu Panu dań.
Dziś spełnią się twe sny.
2
Bo już na ziemski zstąpił łan
Zbawiciel twój i Król.
Już czeka na cię Boski stan,
przeminie smutek, ból.
3
Już pierzcha czarnej nocy cień,
już widać słońca blask:
to Tysiąclecia wschodzi dzień,
dzień to syońskich łask.
4
Więc radość bije ze wszech stron:
Królestwa nadszedł czas.
Dziś Mesjasz swój zajmuje tron
i w niebo wzywa nas.
5
W modlitwie kornie chylmy skroń
i chwalmy pieśnią Go,
bo wnet świat dźwignie Jego dłoń,
przeminie śmierć i zło.
Koniec