Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 249

Przez cały Ewangelii czas

1
Przez cały Ewangelii czas
Bóg powołanie słał,
bo chce za członków wybrać nas
Kościoła przyszłych chwał.
Refren
A chwały przyszłej tej
nie widział ludzki wzrok,
co Bóg w miłości wielkiej swej
zgotował w Pański Rok.
2
już się zbliża chwila ta,
gdy wśród anielskich pień
nagrodę Pan wybrańcom da,
Królestwa błyśnie dzień.
3
Więc członki Pańskich świętych nóg,
gdy już na ziemi Pan,
nie zaśniem w śmierci, bo nas Bóg
przemieni w Boski stan.
4
Z radością znosim trud i ból
i śmierć nie straszna nam,
bo wkrótce lud swój Wielki Król
do nieba wpuści bram.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
249

Przez cały Ewangelii czas

1
Przez cały Ewangelii czas
Bóg powołanie słał,
bo chce za członków wybrać nas
Kościoła przyszłych chwał.
Refren
A chwały przyszłej tej
nie widział ludzki wzrok,
co Bóg w miłości wielkiej swej
zgotował w Pański Rok.
2
już się zbliża chwila ta,
gdy wśród anielskich pień
nagrodę Pan wybrańcom da,
Królestwa błyśnie dzień.
3
Więc członki Pańskich świętych nóg,
gdy już na ziemi Pan,
nie zaśniem w śmierci, bo nas Bóg
przemieni w Boski stan.
4
Z radością znosim trud i ból
i śmierć nie straszna nam,
bo wkrótce lud swój Wielki Król
do nieba wpuści bram.
Koniec