Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 247a

Niebiański nasz Ojcze

1
Niebiański nasz Ojcze, w światłości Twój gród,
Twój głos wszechpotężny, jak szum wielkich wód.
Twe Słowo rozświeca wśród mgły światła krąg.
Stworzenie Cię wielbi za dzieło Twych rąk.
2
Mądrością Swą wieczną stworzyłeś nasz świat.
W swej sprawiedliwości świat sądzisz od lat.
W miłości cudownej Twój Syn zbawił nas,
Swą mocą zapewniasz zmartwychwstania czas.
3
Niebiański nasz Ojcze, ach, usłysz nasz głos,
w dobroci swej odwróć karania zły cios.
Twą radość i pokój Ty w serca nam wlej.
Twój lud, Twoje dzieci w opiece Swej miej.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
247a

Niebiański nasz Ojcze

1
Niebiański nasz Ojcze, w światłości Twój gród,
Twój głos wszechpotężny, jak szum wielkich wód.
Twe Słowo rozświeca wśród mgły światła krąg.
Stworzenie Cię wielbi za dzieło Twych rąk.
2
Mądrością Swą wieczną stworzyłeś nasz świat.
W swej sprawiedliwości świat sądzisz od lat.
W miłości cudownej Twój Syn zbawił nas,
Swą mocą zapewniasz zmartwychwstania czas.
3
Niebiański nasz Ojcze, ach, usłysz nasz głos,
w dobroci swej odwróć karania zły cios.
Twą radość i pokój Ty w serca nam wlej.
Twój lud, Twoje dzieci w opiece Swej miej.
Koniec