Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 245

Pszenica zbierana z Pańskich pól

1
Pszenica zbierana z Pańskich pól,
już ostatni trzeba zebrać kłos.
Pośpieszmy się, już obecny Król,
wnet usłyszym Jego święty głos.
Ach, obfite żniwo jest!
Ach, obfite żniwo jest!
Refren
Wnet koniec trudów, wnet koniec Twych żniw.
Godzina cudów nadchodzi, Król żyw;
a ludzkość żywa wnet hołd odda Ci.
Wnet koniec żniwa, Królestwa brzask lśni.
2
A po żniwie zapłatę Pan da,
żeńców swoich powoła przed tron.
Dla każdego koronę tam ma,
bo wspaniały i dobry jest On.
Ach, obfite żniwo jest,
sprawiedliwy ognia chrzest!
3
Zbierany jest plon, Słów Pańskich siew,
lecz trzeba nam dalej w pracy trwać;
a gdy się już skończy Boski gniew,
Król przyjdzie, by chwałę w niebie dać.
Już się kończy znój i ból,
już obecny Zbawca, Król!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
245

Pszenica zbierana z Pańskich pól

1
Pszenica zbierana z Pańskich pól,
już ostatni trzeba zebrać kłos.
Pośpieszmy się, już obecny Król,
wnet usłyszym Jego święty głos.
Ach, obfite żniwo jest!
Ach, obfite żniwo jest!
Refren
Wnet koniec trudów, wnet koniec Twych żniw.
Godzina cudów nadchodzi, Król żyw;
a ludzkość żywa wnet hołd odda Ci.
Wnet koniec żniwa, Królestwa brzask lśni.
2
A po żniwie zapłatę Pan da,
żeńców swoich powoła przed tron.
Dla każdego koronę tam ma,
bo wspaniały i dobry jest On.
Ach, obfite żniwo jest,
sprawiedliwy ognia chrzest!
3
Zbierany jest plon, Słów Pańskich siew,
lecz trzeba nam dalej w pracy trwać;
a gdy się już skończy Boski gniew,
Król przyjdzie, by chwałę w niebie dać.
Już się kończy znój i ból,
już obecny Zbawca, Król!
Koniec