Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 243

Zbawco świata, Tyś mnie zbawił

1
Zbawco świata, Tyś mnie zbawił,
odtąd Twoim jestem ja.
Tyś nadzieję mi zostawił,
że Bóg lepszy żywot da.
Refren
Chwała, chwała Jezusowi!
Chwała Panu, chwała cześć!
Chwała Zbawcy i Królowi!
Śpieszmy Panu chwałę wznieść!
2
Długo serce me błądziło,
umysł mój błąd tylko znał,
lecz mnie Słowo oświeciło,
Duch Twój Prawdę w serce wlał.
3
I już odtąd służę Tobie,
bo najlepsza służba ta;
żywot w niej zaskarbiam sobie,
żywot, który wiecznie trwa.
4
Wierzę w Twą ofiarę krzyża.
W Chrystusową wierzę krew,
która mnie do Ojca zbliża
i zbawienia niesie siew.
5
I już zbliża się wiek złoty,
w którym zginie grzech i zło;
zginą troski i kłopoty
przez krew przenajświętszą Twą.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
243

Zbawco świata, Tyś mnie zbawił

1
Zbawco świata, Tyś mnie zbawił,
odtąd Twoim jestem ja.
Tyś nadzieję mi zostawił,
że Bóg lepszy żywot da.
Refren
Chwała, chwała Jezusowi!
Chwała Panu, chwała cześć!
Chwała Zbawcy i Królowi!
Śpieszmy Panu chwałę wznieść!
2
Długo serce me błądziło,
umysł mój błąd tylko znał,
lecz mnie Słowo oświeciło,
Duch Twój Prawdę w serce wlał.
3
I już odtąd służę Tobie,
bo najlepsza służba ta;
żywot w niej zaskarbiam sobie,
żywot, który wiecznie trwa.
4
Wierzę w Twą ofiarę krzyża.
W Chrystusową wierzę krew,
która mnie do Ojca zbliża
i zbawienia niesie siew.
5
I już zbliża się wiek złoty,
w którym zginie grzech i zło;
zginą troski i kłopoty
przez krew przenajświętszą Twą.
Koniec