Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 242

Pan kosztowną obietnicę dał

1
Pan kosztowną obietnicę
wiernym swoim sługom dał,
że kto wierzy w Słów krynicę,
ten Królestwo będzie miał.
Refren
Więc dążymy w Pańskie ślady,
wierząc w świętą Jego krew,
a gdy przyjdzie czas nagrody,
wzniesiem Barankowi śpiew.
2
Tą krynicą Boże Słowa,
co się mieszczą w Księdze tej,
którą ludziom dał Jehowa
w nieprzebranej łasce swej.
3
W Słowie Bożym łaski zdroje
płyną, wiarę dając nam,
i Królestwo głoszą Twoje,
coś je zapowiedział sam.
4
Cześć Ci za tę Księgę Świętą,
za zbiór proroctw, Boskich praw.
Przez Twą miłość niepojętą,
Panie, dusze nasze zbaw.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
242

Pan kosztowną obietnicę dał

1
Pan kosztowną obietnicę
wiernym swoim sługom dał,
że kto wierzy w Słów krynicę,
ten Królestwo będzie miał.
Refren
Więc dążymy w Pańskie ślady,
wierząc w świętą Jego krew,
a gdy przyjdzie czas nagrody,
wzniesiem Barankowi śpiew.
2
Tą krynicą Boże Słowa,
co się mieszczą w Księdze tej,
którą ludziom dał Jehowa
w nieprzebranej łasce swej.
3
W Słowie Bożym łaski zdroje
płyną, wiarę dając nam,
i Królestwo głoszą Twoje,
coś je zapowiedział sam.
4
Cześć Ci za tę Księgę Świętą,
za zbiór proroctw, Boskich praw.
Przez Twą miłość niepojętą,
Panie, dusze nasze zbaw.
Koniec