Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 241

Kto poświęci życie bratu

1
Kto poświęci życie bratu,
aby czynić tak jak Pan,
ten dostąpi majestatu,
tego czeka Boski stan.
Ten, kto dąży w Pańskie ślady
i wraz z Panem cierpieć chce,
ten uniknie wszelkiej zdrady,
bo Pan za nim wstawi się.
2
Pan rzekł: „Chodźcie za mną,
dzieci, przez ofiarę i przez znój,
a duch Boży was oświeci
i stworzycie Kościół mój”.
Dziś więc trzeba dążyć wiernie tam,
gdzie kazał dążyć On.
Choć na drodze naszej ciernie,
jednak dojdziem aż przed tron.
3
Panie świata, Tyś nas zbawił,
Tyś nas kupił przez swą krew,
Tyś nam Słowo pozostawił,
zostawiłeś Prawdy siew.
Myśmy Twoi dziś żołnierze,
śmiało niesiem sztandar Twój
i ślubujem dzisiaj szczerze,
że zwycięski stoczym bój.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
241

Kto poświęci życie bratu

1
Kto poświęci życie bratu,
aby czynić tak jak Pan,
ten dostąpi majestatu,
tego czeka Boski stan.
Ten, kto dąży w Pańskie ślady
i wraz z Panem cierpieć chce,
ten uniknie wszelkiej zdrady,
bo Pan za nim wstawi się.
2
Pan rzekł: „Chodźcie za mną,
dzieci, przez ofiarę i przez znój,
a duch Boży was oświeci
i stworzycie Kościół mój”.
Dziś więc trzeba dążyć wiernie tam,
gdzie kazał dążyć On.
Choć na drodze naszej ciernie,
jednak dojdziem aż przed tron.
3
Panie świata, Tyś nas zbawił,
Tyś nas kupił przez swą krew,
Tyś nam Słowo pozostawił,
zostawiłeś Prawdy siew.
Myśmy Twoi dziś żołnierze,
śmiało niesiem sztandar Twój
i ślubujem dzisiaj szczerze,
że zwycięski stoczym bój.
Koniec