Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 24

Już nas nie łudzi wzrok

1
Już nas nie łudzi wzrok.
Wnet ujrzy cały świat
Jubileuszu rok,
co potrwa tysiąc lat.
Dziejowych mija koniec burz.
[:Zaświtał Jubileusz już.:]
2
Pan Jezus, Kapłan, Król
na ziemię zstąpił tą.
Krwią zwalczył śmierć i ból,
zaczyna władzę swą,
a jako pierwszy Jego krok
[:Jubileuszu mamy rok.:]
3
Baranku, światem rządź.
W Jubileuszu czas
na swej stolicy siądź,
powołaj przed tron nas,
boś wynagrodzić przyrzekł sam,
[:gdy przyjdzie Jubileusz nam.:]
4
Jak najwonniejszy kwiat
z niebiańskich niw i pól
zstępuje na ten świat
Pan Panów, Królów Król.
Jubileuszu mamy dni.
[:Ach! Dzięki chwała Królu Ci!:]
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
24

Już nas nie łudzi wzrok

1
Już nas nie łudzi wzrok.
Wnet ujrzy cały świat
Jubileuszu rok,
co potrwa tysiąc lat.
Dziejowych mija koniec burz.
[:Zaświtał Jubileusz już.:]
2
Pan Jezus, Kapłan, Król
na ziemię zstąpił tą.
Krwią zwalczył śmierć i ból,
zaczyna władzę swą,
a jako pierwszy Jego krok
[:Jubileuszu mamy rok.:]
3
Baranku, światem rządź.
W Jubileuszu czas
na swej stolicy siądź,
powołaj przed tron nas,
boś wynagrodzić przyrzekł sam,
[:gdy przyjdzie Jubileusz nam.:]
4
Jak najwonniejszy kwiat
z niebiańskich niw i pól
zstępuje na ten świat
Pan Panów, Królów Król.
Jubileuszu mamy dni.
[:Ach! Dzięki chwała Królu Ci!:]
Koniec