Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 236

Jezu, Królu Boskich chwał

1
Jezu, Królu Boskich chwał,
grono świętych chwali Cię.
Tyś nam obietnicę dał,
która dziś wypełnia się.
2
Dzisiaj Tysiąclecia brzask
już nad światem cudnie lśni;
zapowiada zdroje łask
i szczęśliwe rajskie dni.
3
W niebie Twój gwiaździsty tron,
Ziemia jest podnóżkiem Twym,
przyszłeś jednak z górnych stron,
aby rządzić światem tym.
4
Jezu, przez swój trudny krzyż
racz oddalić ciemność złą.
Tysiąclecia szczęście zbliż,
wprowadź w niebo trzódkę Twą.
5
Dziś Maluczkie Stadko Twe
już ostatni cierpi ból,
lecz do końca wytrwać chce,
bo wnet nas uwolni Król.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
236

Jezu, Królu Boskich chwał

1
Jezu, Królu Boskich chwał,
grono świętych chwali Cię.
Tyś nam obietnicę dał,
która dziś wypełnia się.
2
Dzisiaj Tysiąclecia brzask
już nad światem cudnie lśni;
zapowiada zdroje łask
i szczęśliwe rajskie dni.
3
W niebie Twój gwiaździsty tron,
Ziemia jest podnóżkiem Twym,
przyszłeś jednak z górnych stron,
aby rządzić światem tym.
4
Jezu, przez swój trudny krzyż
racz oddalić ciemność złą.
Tysiąclecia szczęście zbliż,
wprowadź w niebo trzódkę Twą.
5
Dziś Maluczkie Stadko Twe
już ostatni cierpi ból,
lecz do końca wytrwać chce,
bo wnet nas uwolni Król.
Koniec