Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 234

Chwalże, duszo, Króla nieba

1
Chwalże, duszo, Króla nieba!
Hymn dziękczynny śpiewaj dlań!
Jemu wszystko oddać trzeba,
życie nieść w ofiarną dań.
Alleluja! Alleluja!
Życie nieść w ofiarną dań.
2
Ale Król w dobroci swojej
hojnie wynagrodzi hołd
i żołnierza w Bożej zbroi
na niebiański przyjmie żołd.
Alleluja! Alleluja!
Na niebiański przyjmie żołd.
3
A kto Prawdy Jego słucha,
w wierze tarczę widzi swą,
Pan mu daje ów miecz ducha,
co obroni w chwilę złą.
Alleluja! Alleluja!
Co obroni w chwilę złą.
4
Królu niebios! Królu ziemi!
Przyszłeś od niebiańskich stron,
aby z aniołami swymi
wziąć nas na Twój święty tron.
Alleluja! Alleluja!
Wziąć nas na Twój święty tron.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
234

Chwalże, duszo, Króla nieba

1
Chwalże, duszo, Króla nieba!
Hymn dziękczynny śpiewaj dlań!
Jemu wszystko oddać trzeba,
życie nieść w ofiarną dań.
Alleluja! Alleluja!
Życie nieść w ofiarną dań.
2
Ale Król w dobroci swojej
hojnie wynagrodzi hołd
i żołnierza w Bożej zbroi
na niebiański przyjmie żołd.
Alleluja! Alleluja!
Na niebiański przyjmie żołd.
3
A kto Prawdy Jego słucha,
w wierze tarczę widzi swą,
Pan mu daje ów miecz ducha,
co obroni w chwilę złą.
Alleluja! Alleluja!
Co obroni w chwilę złą.
4
Królu niebios! Królu ziemi!
Przyszłeś od niebiańskich stron,
aby z aniołami swymi
wziąć nas na Twój święty tron.
Alleluja! Alleluja!
Wziąć nas na Twój święty tron.
Koniec