Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 233

W bojaźni Bożej zawsze żyj

1
W bojaźni Bożej zawsze żyj,
lecz się nie lękaj wroga zdrad.
Pod Pańskie skrzydło ty się skryj
i wiernie dąż w Chrystusa ślad.
2
Bo kogo w służbę przyjmie Pan,
ten już bezpieczny w służbie tej;
nie straszny mu jest zdradny plan,
Pan go obroni w chwili złej.
3
Więc choć się zbliżą czasy burz,
choć cię otoczy zdradna noc,
w opiece Pańskiej ufność złóż
i wierz w potężną Boską moc.
4
Czym wobec Pana ziemski wróg?
Bezpieczny w Panu jest twój los.
Gdy wierzysz w Boga, z tobą Bóg,
nie spadnie z głowy ani włos.
5
Spokojnie w wierze swojej stój,
wnet przyjdą dla nas lepsze dni.
Przeminą trudy, minie znój,
nagrodę Pan wyznaczy Ci.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
233

W bojaźni Bożej zawsze żyj

1
W bojaźni Bożej zawsze żyj,
lecz się nie lękaj wroga zdrad.
Pod Pańskie skrzydło ty się skryj
i wiernie dąż w Chrystusa ślad.
2
Bo kogo w służbę przyjmie Pan,
ten już bezpieczny w służbie tej;
nie straszny mu jest zdradny plan,
Pan go obroni w chwili złej.
3
Więc choć się zbliżą czasy burz,
choć cię otoczy zdradna noc,
w opiece Pańskiej ufność złóż
i wierz w potężną Boską moc.
4
Czym wobec Pana ziemski wróg?
Bezpieczny w Panu jest twój los.
Gdy wierzysz w Boga, z tobą Bóg,
nie spadnie z głowy ani włos.
5
Spokojnie w wierze swojej stój,
wnet przyjdą dla nas lepsze dni.
Przeminą trudy, minie znój,
nagrodę Pan wyznaczy Ci.
Koniec