Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 222

Ma ścieżka prowadzi przez trud

1
Ma ścieżka prowadzi przez trud,
ciernista i przykra jest tak,
lecz ścieżka ta wolna od złud,
bo wiedzie mnie wciąż krzyża znak.
Refren
W tym znaku jest nadzieja ma,
bo przez krzyż ten Zbawca kupił nas.
Opiekę Pan mi swoją da
i udzieli siły w każdy czas.
2
Czasami ciężki bywa dzień
i trudno ścieżką piąć się w wyż,
lecz wnet zwątpienia niknie cień,
gdy wzniosę wzrok na Pański krzyż.
3
Więc coraz bardziej zbliżam się
do celu, który z dala lśni.
Tam sam Zbawiciel przyjmie mię,
gdy skończą się wędrówki dni.
4
Nie długo już, a minie ból,
wnet skończy się mój trud i znój,
bo już na ziemi włada Król,
Zbawiciel nasz, Wybawca mój.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
222

Ma ścieżka prowadzi przez trud

1
Ma ścieżka prowadzi przez trud,
ciernista i przykra jest tak,
lecz ścieżka ta wolna od złud,
bo wiedzie mnie wciąż krzyża znak.
Refren
W tym znaku jest nadzieja ma,
bo przez krzyż ten Zbawca kupił nas.
Opiekę Pan mi swoją da
i udzieli siły w każdy czas.
2
Czasami ciężki bywa dzień
i trudno ścieżką piąć się w wyż,
lecz wnet zwątpienia niknie cień,
gdy wzniosę wzrok na Pański krzyż.
3
Więc coraz bardziej zbliżam się
do celu, który z dala lśni.
Tam sam Zbawiciel przyjmie mię,
gdy skończą się wędrówki dni.
4
Nie długo już, a minie ból,
wnet skończy się mój trud i znój,
bo już na ziemi włada Król,
Zbawiciel nasz, Wybawca mój.
Koniec