Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 221

Wiem, że bez Twojej łaski

1
Wiem, że bez Twojej łaski
wysiłku próżny trud,
że ziemskie wynalazki
nie zbawią ludzki ród.
Refren
Bo w Tobie Zbawcę widzę
i Tobie służyć chcę,
złym światem dziś się brzydzę,
miłością do Cię tchnę.
2
I wiem, że krew Twa święta,
coś ją za ludzkość dał,
zerwała śmierci pęta,
by żywot wiecznie trwał.
3
I wiem, że przez ofiarę,
za wszystkich daną raz,
zrównałeś Bożą karę,
zbawiłeś wszystkich nas.
4
I wiem, że w Twej zasłudze
Tyś wady nasze skrył,
by Bóg przepuścił słudze,
by w chwale wiecznie żył.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
221

Wiem, że bez Twojej łaski

1
Wiem, że bez Twojej łaski
wysiłku próżny trud,
że ziemskie wynalazki
nie zbawią ludzki ród.
Refren
Bo w Tobie Zbawcę widzę
i Tobie służyć chcę,
złym światem dziś się brzydzę,
miłością do Cię tchnę.
2
I wiem, że krew Twa święta,
coś ją za ludzkość dał,
zerwała śmierci pęta,
by żywot wiecznie trwał.
3
I wiem, że przez ofiarę,
za wszystkich daną raz,
zrównałeś Bożą karę,
zbawiłeś wszystkich nas.
4
I wiem, że w Twej zasłudze
Tyś wady nasze skrył,
by Bóg przepuścił słudze,
by w chwale wiecznie żył.
Koniec