Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 218

Przed Panem kornie głowę schyl

1
Przed Panem kornie głowę schyl,
gdy modlić się do Pana chcesz,
i wytrwaj wśród najgorszych chwil,
lecz zawsze w krew najświętszą wierz.
2
Bo krwią tą Zbawca kupił cię,
należysz więc do Pana już,
a kiedy zgon przybliży się,
nadzieję całą w Panu złóż.
3
Za śladem Pańskim wiernie dąż,
cierpliwie znosząc trud i znój,
a tylko miej na myśli wciąż,
by stoczyć tu zwycięski bój.
4
Zapewnij powołanie swe
i staraj się wybranym być,
lecz kto wraz z Panem rządzić chce,
ten zawsze musi Prawdą żyć.
5
W świat musisz światło Prawdy nieść,
za brać i Prawdę życie dać,
lecz za to zyskasz Boską cześć
i w chwale wiecznie będziesz trwać.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
218

Przed Panem kornie głowę schyl

1
Przed Panem kornie głowę schyl,
gdy modlić się do Pana chcesz,
i wytrwaj wśród najgorszych chwil,
lecz zawsze w krew najświętszą wierz.
2
Bo krwią tą Zbawca kupił cię,
należysz więc do Pana już,
a kiedy zgon przybliży się,
nadzieję całą w Panu złóż.
3
Za śladem Pańskim wiernie dąż,
cierpliwie znosząc trud i znój,
a tylko miej na myśli wciąż,
by stoczyć tu zwycięski bój.
4
Zapewnij powołanie swe
i staraj się wybranym być,
lecz kto wraz z Panem rządzić chce,
ten zawsze musi Prawdą żyć.
5
W świat musisz światło Prawdy nieść,
za brać i Prawdę życie dać,
lecz za to zyskasz Boską cześć
i w chwale wiecznie będziesz trwać.
Koniec