Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 217

Kościół Pański

1
Kościół Pański w przyszłe dni
błogosławić będzie świat,
bo tak Święte Słowo brzmi,
przepowiednia z dawnych lat.
Dzierżąc z Królem święty rząd,
przeprowadzi świata sąd.
2
I naprawi ziemski stan,
Adamowy dźwignie ród.
Kościół w Panu, a w nim Pan
doskonalić będą lud.
I zakwitnie wiosny maj,
Kościół z ziemi zrobi raj.
3
A za wierność swoich sług,
co pojęli Boski plan,
Sprawiedliwy przyzna Bóg
Kościołowi Boski stan.
Gdy świat Prawdę będzie znać,
życie wieczne będzie trwać.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
217

Kościół Pański

1
Kościół Pański w przyszłe dni
błogosławić będzie świat,
bo tak Święte Słowo brzmi,
przepowiednia z dawnych lat.
Dzierżąc z Królem święty rząd,
przeprowadzi świata sąd.
2
I naprawi ziemski stan,
Adamowy dźwignie ród.
Kościół w Panu, a w nim Pan
doskonalić będą lud.
I zakwitnie wiosny maj,
Kościół z ziemi zrobi raj.
3
A za wierność swoich sług,
co pojęli Boski plan,
Sprawiedliwy przyzna Bóg
Kościołowi Boski stan.
Gdy świat Prawdę będzie znać,
życie wieczne będzie trwać.
Koniec