Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 216

Przyszła chwila dla Syonu

1
Przyszła chwila dla Syonu,
przyszedł już na ziemię Pan.
Syon stanie u stóp tronu,
gdzie otrzyma Boski stan.
[:Przez Jezusa, przez Chrystusa
dokonany Boski plan.:]
2
Już mijają trudy, znoje,
świta nam słoneczny blask.
Dziś, Syonie, święto twoje,
już nastaje czas twych łask.
[:Król świat sądzi, Chrystus rządzi,
świta Tysiąclecia brzask.:]
3
Wnet dostąpisz uwielbienia,
o Syonie, szczęście masz!
Miłościwy Król stworzenia
da ci ujrzeć swoją twarz.
[:Gdy Pan wzbudzi wszystkich ludzi,
sprawiedliwość światu dasz.:]
4
Przyszła chwila dla Syonu,
przyszedł już na ziemię Pan.
Syon stanie u stóp tronu,
gdzie otrzyma Boski stan.
Przez Jezusa, przez Chrystusa
dokonany Boski plan.
5
Już mijają trudy, znoje,
świta nam słoneczny blask.
Dziś, Syonie, święto twoje,
już nastaje czas twych łask.
Król świat sądzi, Chrystus rządzi,
świta Tysiąclecia brzask.
6
Wnet dostąpisz uwielbienia,
o Syonie, szczęście masz!
Miłościwy Król stworzenia
da ci ujrzeć swoją twarz.
Gdy Pan wzbudzi wszystkich ludzi,
sprawiedliwość światu dasz.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
216

Przyszła chwila dla Syonu

1
Przyszła chwila dla Syonu,
przyszedł już na ziemię Pan.
Syon stanie u stóp tronu,
gdzie otrzyma Boski stan.
[:Przez Jezusa, przez Chrystusa
dokonany Boski plan.:]
2
Już mijają trudy, znoje,
świta nam słoneczny blask.
Dziś, Syonie, święto twoje,
już nastaje czas twych łask.
[:Król świat sądzi, Chrystus rządzi,
świta Tysiąclecia brzask.:]
3
Wnet dostąpisz uwielbienia,
o Syonie, szczęście masz!
Miłościwy Król stworzenia
da ci ujrzeć swoją twarz.
[:Gdy Pan wzbudzi wszystkich ludzi,
sprawiedliwość światu dasz.:]
4
Przyszła chwila dla Syonu,
przyszedł już na ziemię Pan.
Syon stanie u stóp tronu,
gdzie otrzyma Boski stan.
Przez Jezusa, przez Chrystusa
dokonany Boski plan.
5
Już mijają trudy, znoje,
świta nam słoneczny blask.
Dziś, Syonie, święto twoje,
już nastaje czas twych łask.
Król świat sądzi, Chrystus rządzi,
świta Tysiąclecia brzask.
6
Wnet dostąpisz uwielbienia,
o Syonie, szczęście masz!
Miłościwy Król stworzenia
da ci ujrzeć swoją twarz.
Gdy Pan wzbudzi wszystkich ludzi,
sprawiedliwość światu dasz.
Koniec