Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 215

Znam ja najczystszą z wszystkich rzek

1
Znam ja najczystszą z wszystkich rzek,
co daje życia zdrój.
Z niej gdy zaczerpnie wody człek,
zapewni żywot swój.
Refren
Ta woda czyści grzechu brud
i świętym czyni Pański lud.
Najczystsza ona z wszystkich wód;
tę wodę dał zbawienia cud.
2
Kto chce mieć umysł święty, zdrów,
ten ma tę wodę pić.
Ta woda płynie z Bożych Słów,
bez niej nie można żyć.
3
O, dzięki Ci za wodę tę,
Najwyższy Ojcze nasz!
Ja z Słów Twych napój czerpać chcę,
by ujrzeć Twoją twarz.
4
Skarbnicę wiary dałeś nam
w natchnionej Księdze tej.
Przez Księgę tę ja Ciebie znam,
więc przyjm do chwały swej.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
215

Znam ja najczystszą z wszystkich rzek

1
Znam ja najczystszą z wszystkich rzek,
co daje życia zdrój.
Z niej gdy zaczerpnie wody człek,
zapewni żywot swój.
Refren
Ta woda czyści grzechu brud
i świętym czyni Pański lud.
Najczystsza ona z wszystkich wód;
tę wodę dał zbawienia cud.
2
Kto chce mieć umysł święty, zdrów,
ten ma tę wodę pić.
Ta woda płynie z Bożych Słów,
bez niej nie można żyć.
3
O, dzięki Ci za wodę tę,
Najwyższy Ojcze nasz!
Ja z Słów Twych napój czerpać chcę,
by ujrzeć Twoją twarz.
4
Skarbnicę wiary dałeś nam
w natchnionej Księdze tej.
Przez Księgę tę ja Ciebie znam,
więc przyjm do chwały swej.
Koniec