Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 214

Czas się zaczął, czas szczęśliwy

1
Czas się zaczął, czas szczęśliwy, błogi i radosny czas,
bo dziś Władca sprawiedliwy przyszedł wziąć do nieba nas.
Nikną czarne nocy cienie, Tysiąclecia widać brzask.
Czeka nas wnet uwielbienie i niebiańskiej chwały blask.
2
Co za szczęście dla ludzkości, przyszedł ją wybawić Pan,
aby w swojej obecności doskonały dać jej stan.
Wnet świat cały uzna Pana, sprawiedliwie zacznie żyć.
Tajemnica dokonana będzie odtąd światłem lśnić.
3
A czas chwały dla Kościoła w Tysiącleciu błyśnie nam,
bo swych członków Pan powoła do chwalebnych nieba bram.
A tam będziem żywot mieli u Jezusa świętych nóg.
Pan koronę nam udzieli, do swej chwały przyjmie Bóg.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
214

Czas się zaczął, czas szczęśliwy

1
Czas się zaczął, czas szczęśliwy, błogi i radosny czas,
bo dziś Władca sprawiedliwy przyszedł wziąć do nieba nas.
Nikną czarne nocy cienie, Tysiąclecia widać brzask.
Czeka nas wnet uwielbienie i niebiańskiej chwały blask.
2
Co za szczęście dla ludzkości, przyszedł ją wybawić Pan,
aby w swojej obecności doskonały dać jej stan.
Wnet świat cały uzna Pana, sprawiedliwie zacznie żyć.
Tajemnica dokonana będzie odtąd światłem lśnić.
3
A czas chwały dla Kościoła w Tysiącleciu błyśnie nam,
bo swych członków Pan powoła do chwalebnych nieba bram.
A tam będziem żywot mieli u Jezusa świętych nóg.
Pan koronę nam udzieli, do swej chwały przyjmie Bóg.
Koniec