Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 213

Mym pokarmem Twoje słowa

1
Mym pokarmem Twoje Słowa,
napój z Prawdy czerpię wód.
Słowo żywot mi zachowa.
Prawda przyszły głosi cud.
Refren
Tylko więc Ciebie chcę
i ku Tobie sercem lgnę.
2
Niebo Zbawcę nam zesłało,
Prawda oświeciła nas,
żeśmy Chrystusowe Ciało,
że przechodzim próby czas.
3
Każdy członek Jego Ciała
Prawdę za swój puklerz ma.
W Słowie nasza przyszła chwała,
którą Chrystus członkom da.
4
Prawda dzisiaj, jak pochodnia,
na świat blaski sieje wciąż.
W Słowie Bożym znajdzie co dnia
słuszny pokarm święty mąż.
5
A więc czerpmy Prawdę z Słowa,
w Prawdzie Pańskiej życia treść.
Słowo zesłał nam Jehowa.
Chwała Jemu! Chwała, cześć!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
213

Mym pokarmem Twoje słowa

1
Mym pokarmem Twoje Słowa,
napój z Prawdy czerpię wód.
Słowo żywot mi zachowa.
Prawda przyszły głosi cud.
Refren
Tylko więc Ciebie chcę
i ku Tobie sercem lgnę.
2
Niebo Zbawcę nam zesłało,
Prawda oświeciła nas,
żeśmy Chrystusowe Ciało,
że przechodzim próby czas.
3
Każdy członek Jego Ciała
Prawdę za swój puklerz ma.
W Słowie nasza przyszła chwała,
którą Chrystus członkom da.
4
Prawda dzisiaj, jak pochodnia,
na świat blaski sieje wciąż.
W Słowie Bożym znajdzie co dnia
słuszny pokarm święty mąż.
5
A więc czerpmy Prawdę z Słowa,
w Prawdzie Pańskiej życia treść.
Słowo zesłał nam Jehowa.
Chwała Jemu! Chwała, cześć!
Koniec