Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 212

Po raz wtóry Syn Człowieczy przyszedł

1
Po raz wtóry Syn Człowieczy
przyszedł dziś na ziemski łan,
by naprawić wszystkie rzeczy,
z grobu dźwignąć ludzki stan.
2
Świat w Nim pozna Przyjaciela,
największego, jakich miał;
swego Króla, Zbawiciela,
który za świat życie dał.
3
Gdy rozlegnie się głos Pański,
zacznie się nad światem sąd,
a królewski stan kapłański
razem z Panem zacznie rząd.
4
Na świat spłynie czas ochłody,
każdy będzie Prawdę pić.
Nieprzyjazne dziś narody
będą razem w zgodzie żyć.
5
Zniknie śmierci zła męczarnia,
zniknie trud i wszelki ból.
Jedna będzie już Owczarnia,
jeden nad nią Pasterz, Król.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
212

Po raz wtóry Syn Człowieczy przyszedł

1
Po raz wtóry Syn Człowieczy
przyszedł dziś na ziemski łan,
by naprawić wszystkie rzeczy,
z grobu dźwignąć ludzki stan.
2
Świat w Nim pozna Przyjaciela,
największego, jakich miał;
swego Króla, Zbawiciela,
który za świat życie dał.
3
Gdy rozlegnie się głos Pański,
zacznie się nad światem sąd,
a królewski stan kapłański
razem z Panem zacznie rząd.
4
Na świat spłynie czas ochłody,
każdy będzie Prawdę pić.
Nieprzyjazne dziś narody
będą razem w zgodzie żyć.
5
Zniknie śmierci zła męczarnia,
zniknie trud i wszelki ból.
Jedna będzie już Owczarnia,
jeden nad nią Pasterz, Król.
Koniec